Tilbage til Kun for medlemmer

Indk. til g.forsamlinger

GENERALFORSAMLING

Den 27. marts kl. 18.00 i Frivilligscentret.
Klubben vil være vært med en bid brød og en vand eller øl
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning – og evt. beretning fra udvalg
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse – på valg er:
a. Kasserer (Torben H. ønsker ikke genvalg) + 2 bestyrelsesmedlemmer : (Leif villig til genvalg), (Lars ønsker ikke genvalg) .
8. Valg af to suppleanter Nuværende suppleant: Nina (villig til genvalg)
9. Valg af medlemmer til udvalg:
a. Turneringsudvalg Nuværende medlemmer: Ervin, Jørgen Bo, Vibber
b. Bane- og klubhusudvalg Nuværende medlemmer: Jørgen Bo, Ervin, Torben P.
c. Aktivitetsudvalg Nuværende medlemmer: Jørgen Bo, Lars
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Nuværende medlemmer: Allan Brinch, Torben P. Lars 11. Information om aktiviteter i og uden for Helsingør Petanque Klub
12. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Med mindst 5 dages varsel udsendes endelig dagsorden vedlagt evt. forslag, revideret regnskab, budgetforslag og andre bilag.

 

 

Indkaldelse til 13. ordinære Generalforsamling
mandag den 30. marts 2015 kl. 18.00 i Frivillighedscentret
Klubben vil være vært med en bid brød og en vand eller øl

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning – og evt. beretning fra udvalg
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden/sekretæren i hænde senest 19. marts, jf vedtægterne §7.
  1. Justering/ændring af klubbens vedtægter – vedlagt
  2. Kontingentstigning for 2016 til 350,- kr./årligt. Under forudsætning af at vi får en for stor regning i.f.m etablering af lysanlæg på banerne.
 1. Information fra bestyrelsen –
 2. Informationer om aktiviteter i, og uden for HPK
 3. Valg af bestyrelse – på valg er:
  1. Ervin Cortsen, formand – villig til genvalg
  2. Connie Nyborg, sekretær – villig til genvalg
 4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Else Marie Øland – villig til genvalg?
  2. Margit Jensen – villig til genvalg?
 5. Valg af 2 revisorer
  a. Benny Cortsen – villig til genvalg
  b. Torben Petersen – villig til genvalg?
 6. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. Allan Brinch – villig til genvalg?
 7. Valg af medlemmer til udvalg
  1. Turneringsudvalg
   Nuværende medlemmer: Ervin, Vibber, Per, Connie
  2. Bane- og klubhusudvalg
   Nuværende medlemmer: Lis, Vibber, Jørgen Bo
 8. Eventuelt – herunder nedsættelse af udvalg til lysanlæg

Bestyrelsen

NB! Jf. vedtægterne kan man kun deltage i Generalforsamlingen, såfremt kontingent for 2015 er betalt. Kontingent kr. 300,00 indsættes på klubbens konto i Handelsbanken,
reg. nr.: 6301, kontonummer.: 1634828