Tilbage til Kun for medlemmer

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 15:30 i klubhuset.
Klubben vil være vært for en bolle eller sandwich efter eget valg. 
Se opslag i klubben.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning – og evt. beretning fra udvalg.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse – på valg er:
  • Kasserer Anne Olsen (modtager ikke genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Leif Lundø (villig til genvalg)
   Bestyrelsesmedlem Jette Pedersen (villig til genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  Nina (villig til genvalg)
  Jørgen Bo (villig til genvalg)
 9. Valg af medlemmer til udvalg
  a. Turneringsudvalg
  nuværende medlemmer: Ervin og Vibber
  b. Bane- og klubhusudvalg
  nuværende medlemmer: Ervin, Jørgen Bo og Torben P
  c. Aktivitetsudvalg
  nuværende medlemmer:
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  Nuværende: Allan Brinch og Torben P
 11. Information om aktiviteter i og udenfor Helsingør Petanque Klub.
 12. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dag før afholdelse af generalforsamlingen. Med mindst 5 dages varsel udsendes endelig dagsorden vedlagt evt. forslag, revideret regnska