Tilbage til Kun for medlemmer

Generalforsamling 2023

Ekstraordinær generalforsamling 2023

Da der på den ordinære generalforsamling den 28. marts ikke kunne findes en ny kasserer, blev generalforsamlingen suspenderet og der indkaldes derfor til

ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 16:00 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Valg af bestyrelse – på valg er:

Kasserer vælges for 1 år.

4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Jørgen Bo (villig til genvalg)

5. Valg af medlemmer til udvalg

a. Turneringsudvalg

nuværende medlemmer: Ervin og Vibber

b. Bane- og klubhusudvalg

nuværende medlemmer: Ervin og Jørgen Bo

c. Aktivitetsudvalg

nuværende medlemmer: ingen

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Nuværende: Allan Brinch

___________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 15:30 i klubhuset.

Klubben giver en forfriskning (se opslag i klubhuset)

Dagsorden:

1.                      Valg af dirigent.

2.                      Valg af referent og stemmetællere.

3.                      Formandens beretning – og evt. beretning fra udvalg.

4.                      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5.                      Behandling af indkomne forslag.

6.                      Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent.

7.                      Valg af bestyrelse – på valg er: (se bemærkning)

                          – Formand Ervin Cortsen

                          – Midlertidig Kasserer Ervin Cortsen (modtager ikke genvalg)

                          Ny kasserer vælges for 1 år

                         – Bestyrelsesmedlem Torben Hansen (modtager ikke genvalg)

– Nina Schougaard indtræder i stedet for Torben Hansen

8.                      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

                          Jørgen Bo (villig til genvalg)                        

9.                      Valg af medlemmer til udvalg

                          a. Turneringsudvalg

                               nuværende medlemmer: Ervin og Vibber

                          b. Bane- og klubhusudvalg

                               nuværende medlemmer: Ervin og Jørgen Bo

                          c. Aktivitetsudvalg

                              nuværende medlemmer:

10.                    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                          Nuværende: Allan Brinch

11.                    Information om aktiviteter i og udenfor Helsingør Petanque Klub.

12.                    Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dag før afholdelse af generalforsamlingen. Med mindst 5 dages varsel udsendes endelig dagsorden vedlagt evt. forslag, revideret regnskab, budgetforslag og andre bilag.

Bemærkning til pkt. 7.

I henhold til gældende bestemmelse fra DGI er det ikke tilladt at have formand og kasserer som én og samme person.

  • Der skal derfor enten vælges en ny formand eller ny kasserer.
  • Eller et af nuværende bestyrelsesmedlemmer konverteres til kasserer.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dag før afholdelse af generalforsamlingen. Med mindst 5 dages varsel udsendes endelig dagsorden vedlagt evt. forslag, revideret regnska