VIGTIGT VIGTIGT

Husk at betale kontingent:

Kontonr.: 9056 4585595751
Kontingent pr. år 300 kr.

Generalforsamling 2020

afholdes i Frivilligcentret onsdag den 25. marts kl. 18:00.
Emner der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.Herefter udsendes endelig dagsorden jf. vedtægterne.

Varm hilsen

Ervin