VIGTIGT VIGTIGT

Husk at betale kontingent:

Kontonr.: 9056 4585595751
Kontingent pr. år 300 kr.

Ervin