VIGTIGT VIGTIGT

Aflysning af julefrokost

P.g.a.vi kun må være 10 personer samlet har bestyrelsen valgt at aflyse årets julefrokost-
_____________________________________________________________________________

Aflysning af tirsdagsturnering

Bestyrelsen i Helsingør Petanque Klub har valgt at aflyse tirsdagsturneringen.
Men vi fortsætter at spille om tirsdagen og søndagen, er vi mere end 10 personer, deler vi os op. Så der er plads til alle klubmedlemmer.

Voksne og unge over 21 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 i samme hal, bane eller lign.?
Ja, det må klubberne gerne, hvis følgende kan overholdes:

 • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
 • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
 • En evt. træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.  

Med venlig hilsen / Kind regards
Pernille Toft
Sekretariatschef
DPF

_________________________________________________________________________________

DIF og DGI’s retningslinjer for idrætsaktiviteter:

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet
 • Idrætterne kan afvikle konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
Så er der grønt lys til idrætsforeningerne
DGI og DIF har færdiggjort sine retningslinjer til foreningerne. Dermed kan foreningerne nu sætte gang i indendørs idræt, og det er igen muligt at spille eksempelvis fodboldkampe. En milepæl for idrætten og folkesundheden.

Knap tre måneder efter, at indendørsidrætten blev lukket ned, kan f.eks. gymnaster, badminton-, bordtennis- og håndboldspillere i alle aldre igen dyrke deres idræt i vante omgivelser. DGI, DIF og Firmaidrætten har færdiggjort sine retningslinjer for indendørsidrætten oven på weekendens politiske beslutninger og udmeldinger, og det betyder, at foreninger og medlemmer nu har fået grønt lys til at sætte gang i deres aktiviteter.

“Det er fantastisk, at idrætsforeningerne igen kan sætte gang i indendørs idræt, og at det nu også bliver nemmere at dyrke idræt udendørs. Vi har alle savnet de aktive fællesskaber, og derfor bliver det rigtig godt at komme i gang igen. Men vi skal passe godt på hinanden, og man skal passe på sig selv, så hvis man er i en risikogruppe, så skal man blive hjemme,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen, der bakkes op af Morten Mølholm, der er direktør for Danmarks Idrætsforbund (DIF):

”Det her er en milepæl for foreningsidrætten og for den fysiske aktivitet i Danmark. Jeg vil gerne takke foreningerne for deres tålmodighed og disciplinerede adfærd. Nedlukningen har været brutal for idræts-Danmark – både mentalt, fysisk og økonomisk. Derfor glæder jeg mig enormt over, at der nu igen kommer liv i de indendørs idrætsarenaer i hele Danmark,” siger Morten Mølholm Hansen.

DIF og DGI’s retningslinjer er med til at sikre, at aktiviteterne i idrætsforeningerne sker sundhedsmæssigt forsvarligt og er udarbejdet med baggrund i de retningslinjer, som Kulturministeriet færdiggjorde natten til mandag.

Danskerne skal i gang igen
Undersøgelser viser, at danskerne har været markant mindre fysisk aktive under coronakrisen. Især de danskere, som primært dyrkede motion i en idrætsforening, er for manges vedkommende stoppet med at være fysisk aktive, og der har været en tydelig social slagside i forhold til, hvem der har dyrket motion, siden landet blev lukket ned den 11. marts.

De nye retningslinjer og forhøjelsen af forsamlingsforbuddet til 50 personer indebærer yderligere en række normaliseringer for idrætsforeningerne. Blandt andet kan der igen afvikles eksempelvis fodbold- og håndboldkampe, hvor der hidtil kun har været muligt at lave træningsøvelser. Desuden kan klubhuse, toiletter og omklædningsrum igen benyttes.

Økonomiske konsekvenser
Nedlukningen af idrætten har haft store økonomiske konsekvenser for foreningerne. Manglende kontingentbetaling, nedgang i sponsorater og manglende mulighed for at skaffe indtægter via stævner og arbejde på eksempelvis festivaler sætter sine spor. DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har modtaget ansøgninger for i alt 257 millioner kroner, og der er kun 44 millioner kroner til uddeling. Folketingets partier mødes i denne uge for at drøfte flere midler til nødpuljen.

”Corona-krisen har bekræftet os i, at idrætsforeningerne er vigtige for både den fysiske, sociale og mentale sundhed. Derfor skal vi også sikre, at foreningerne har den økonomi der skal til for at kickstarte aktiviteterne igen,” siger Charlotte Bach Thomassen.

”Jeg håber, at det lykkes at opnå opbakning hertil, da foreningerne virkelig lider. De har brug for yderligere støtte, hvis de skal komme godt i gang igen oven på coronanedlukningen,” siger Morten Mølholm Hansen.

De nye retningslinjer kan findes på idrætsorganisationernes hjemmesider, bl.a. DGI.dk

Tidslinje over nedlukningen af idrætten
11. marts: Regeringen nedlægger forbud mod al indendørs idræt. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler DIF og DGI samme dag sine foreninger også at lukke ned for udendørs idræt.
20. april: DIF og DGI tilpasser sine anbefalinger til foreningerne, så de nu lyder, at udendørs idræt uden kropskontakt godt kan afholdes.
8. maj: Regeringen giver grønt lys for professionel sport.
13. maj: Nye retningslinjer fra Kulturministeriet og DIF og DGI gør det muligt at dyrke udendørs idræt med kropskontakt.
6. juni: Politisk aftale om åbning af indendørsidrætten.
8. juni: Nye retningslinjer fra kulturministeriet og idrætsorganisationerne indebærer, at indendørsidrætten kan åbne øjeblikkeligt, at klubhuse og omklædningsrum igen kan benyttes. Desuden betyder hævelsen af forsamlingsforbuddet, at der igen kan spilles kampe.
Yderligere information:
Majbritt Andersen, pressechef i DGI, tlf. 2129 4115. Mail: majbritt.andersen@dgi.dk
_______________________________________________________________________________________________________________________

12.maj

Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.
______________________________________________________________________________________________________

Kære alle.

Som der blev givet udtryk for i tirsdags, er vi for mange på anlægget.
Jeg har nærlæst DGI´s og DPF´s udsendte retningslinjer og haft telefonisk kontakt til DGI.
Det bevirker, at
–   der må højst være 10 personer på petanqueanlægget (alle 6 baner).
–   klubhuset skal være lukket. Det er således ikke tilladt at udtage stole.
–   efter endt spil SKAL man forlade området. Man må således ikke sidde på bordbænkesættet til socialt samvær.
Grundet dette er klubben lukket ned til og med 10. maj.
Da kommunen har åbnet op for benyttelse af petanqueanlægget, kan man benytte banerne som enkeltpersoner, såfremt de af sundhedsmyndigderne og DGI og DPF skrevne retningslinjer overholdes. Disse er ophængt i vinduet i klubhuset.
Dvs. at kommer der mere end 10 personer, skal de sidst ankomne forlade området.
Med sportslig hilsen
Ervin
____________________________________________________________________________

23. april
Så er der kommet nyt fra DGI og DPF, som begge anbefaler, at klubben IKKE opstarter aktiviteter.
Helsingør Idrætspark har åbnet for anvendelse af petanquebanerne.
Det er derfor lagt op til den enkelte, om man vil spille eller ej.
Hvis man ønsker at spille SKAL vedlagte regler fra DGI og DPF overholdes.
Klubhuset vil være lukket for ophold. Det kan tillades at tage stole ud i fri luft.
Sidder man ude, så hold to meters afstand.

Husk at betale kontingent:

Kontonr.: 9056 4585595751
Kontingent pr. år 300 kr.

Alle turneringer og stævner aflyses til og med juli.

Generalforsamlingen udsættes til afholdelse august/september.


Ervin